เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น

Overview

Name Course: เทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้น

 

Instructor: Thanacha Choopojcharoen, Poonsiri Jailungka, Paisit Khanarsa

 

Course Description

คอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติว่ามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างไรพื้นฐานของการเป็นบุคลากรที่ทำงานในสายงานและการพัฒนาระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติและโครงข่ายประสาทเทียม

 

What you’ll learn

  • ความรู้และเข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาระบบหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ
  • นิยามของหุ่นยนต์
  • ประเภทของหุ่นยนต์
  • ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหุ่นยนต์
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ

วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น

1
EP1: บริบทและความสำคัญของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
11

Thanacha Choopojcharoen

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

EPIX Studio

2
EP2: นิยามของหุ่นยนต์
6

Thanacha Choopojcharoen

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

EPIX Studio

3
EP3: ประเภทของหุ่นยนต์ตามประเภทการใช้งาน
8

Thanacha Choopojcharoen

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

EPIX Studio

4
EP4: ประเภทตัวแปรในวิทยาการหุ่นยนต์
8

Thanacha Choopojcharoen

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

EPIX Studio

5
Quiz วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น
9 questions

Introduction to 3D Design and Printing

1
EP1: เครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) คืออะไร
2
EP2: กระบวนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติเบื้องต้น
3
EP3: ประเภทของการพิมพ์สามมิติ
4
EP4: ข้อดีของเครื่องพิมพ์สามมิติ
5
EP5: ข้อจำกัดของเครื่องพิมพ์สามมิติ
6
EP6: ตัวอย่างชิ้นงานที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติ
7
Quiz Introduction to 3D Design and Printing
10 questions

Introduction to Artificial Intelligence (AI)

1
What is AI?
33

Dr.Paisit Khanarsa 

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

2
EP1: Introduction to Neural Network
7

Dr.Paisit Khanarsa 

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

3
EP2: Neuron and Artificial Neural Network
25

Dr.Paisit Khanarsa 

AI & ROBOTICS FOR ALL, FIBO, KMUTT

4
QUIZ: Neuron and Artificial Neural Networks
10 questions

Robotics Journey Game

1
The Beginning of Robotics Journey

What is FIBO?

1
ทำความรู้จักกับ FIBO
32

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Get course
Enrolled: 1827 students
Lectures: 15
Level: ระดับเริ่มต้น