พื้นที่การเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริม
วิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน

และพัฒนา นวัตกร/ นักวิจัย/ วิศวกร/ วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านวิทยาการหุ่นยนต์

มองหาบทเรียนที่คุณต้องการเรียนรู้

เรียนรู้บทเรียนตามที่คุณต้องการ

ประเมินสิ่งที่คุณได้เรียนรู้

คอร์สเรียนแนะนำ

FIBO Talk Series

Season 1

Season 2

Season 3